O turnaji / Tournament

 Po prvních 3. ročnících našeho - vašeho turnaje X MAS SNAKES CUP 2015, 2016 a 2017  jsme si slíbili, že v roce příštím, tedy v roce 2018 uspořádáme 4. ročník turnaje pro hráče ročníku 2004 a mladší a všichni jsme se na to těšili už druhý den po skončení turnaje s pořadovým číslem 3. A jak jsme si se skvělými pořadateli z řad rodičů hráčů ročníku 2004, našim kamarádem a trenérem Lukášem Peterem a především mou ve vztahu k basketbalu pološílenou rodinou (nezaměňovat s tím co se o nás říká, že jsme pro basketbal zapálení) slíbili, tak jsme i udělali. Takže ten náš 4. roční bude zase trochu jiný a to z důvodu, že jej uděláme nejen skvělý pro hráče, trenéry a všechny návštěvníky, ale výrazně i pro nás, kteří se na turnaji podílíme organizačně a stojínás to nemalé úsilí. 

A čeho chceme pořádáním 4. ročníku turnaje m.j. dosáhnout ?   

- Chceme navázat na předchozí 3. ročníky turnaje a pokračovat v tradici těchto předvánočních turnajů pro TOP týmy svých kategorií z celé Evropy.

- Chceme se zaměřit na kvalitu a ne kvantitu ve vztahu k počtu účastnických týmů a odehraných zápasů.

- Chceme docílit toho, aby se hráči a trenéři k nám do Ostravy na Snakes rádi vraceli.

- Chceme potvrdit, že udělení podpory našemu turnaji od FIBA EUROPE a následné udržení této podpory pro kategorii U13 (BABY X-MAS SNAKES CUP) nebylo jen náhodné. 

- Chceme kvalitou pořádaného turnaje oslovit případného generálního sponzora, kdy v současné době bychom bez podpory Statutárního města Ostravy nemohli turnaj pořádat na tak vysoké úrovni s tak nízkými náklady  pro účastníky turnaje.

A co říci závěrem ?

Tak jako v letech předchozích se těšíme na všechny účastníky z řad sportovců, trenérů, rodičů a fanoušků.

Z pozice hlavního organizátora

Kamil Vašťák st.

 After the first 3 years of our - your tournament, X MAS SNAKES CUP 2015, 2016 and 2017, we promised that next year, in 2018, we will hold the 4th annual tournament for players born 2004 and younger and we all enjoyed it the second day after the tournament with the serial number 3. And as we were with great organizers from parents of boys 2004, our friend and coach Lukáš Peter, and above all my relationship with basketball with a semi-family (not to confuse what we are told we promised for the basketball ignition, so we did. So our 4th year will be a bit different, because we will not only make it great for players, coache and all visitors, but also for us who participate in the tournament in organizational terms and are worth a lot of effort.

And what do we want to achieve by organizing the 4rd year of the tournament?

- We want to build on the previous 3rd year of the tournament and continue the tradition of these pre-christmas tournaments for TOP teams of their categories across Europe.

- We want to focus on quality and not quantity in relation to the number of participating teams and matches.

- We want to get players and coaches to come back to Ostrava for Snakes.

- We want to confirm that the promotion of our FIBA EUROPE tournament and subsequently maintaining this support for the U13 category (BABY X-MAS SNAKES CUP) was not just random.

- We want the quality of the tournament to address any general sponsor, where at the moment we would not be able to organize the tournament at such a high level with the so low costs for the tournament participants without the support of the Statutory City of Ostrava.

And what to say in the end ?

As in the previous years, we look forward to all athletes, coaches, parents and fans.

From position as the main organizer

Kamil Vašťák sr.

int(1)

Novinky

Kontaktujte nás

Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel čtrnáct a dvanáct 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (Informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).

Rychlý kontakt

E-mail: info@BKSnakes.cz
Stránky: admin@BKSnakes.cz

Kontaktní osoba

Petr HÁLA
Mobil: 736 660 430
E-mail: Petr.Hala@BKSnakes.cz 

Kde nás najdete?

Partneři

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Moravskoslezský kraj

Ostrava

Ostrava-Jih

Ostrava-Poruba

Orlová

Gerych

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových

CZ.BASKETBALL

Nadace ČEZ

Národní sportovní agentura

ARDON

ACORY

Ozana

Nadace OKD

ArcelorMittal

 

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY