Pravidla / Rules

Oficiální pravidla turnaje BABY X-MAS SNAKES CUP 2018

Hraje se dle pravidel ČAMB - určených pro kvalifikační turnaje na NF U13

Hrací doba - 4x 8 min. čistý čas (čas se zastavuje při každém přerušení hry, trestných  

                       hodech, odechových časech)

-          Přestávky mezi 1-2 a 3-4 čtvrtinou 2 min., mezi 2-3 čtvrtinou 5 minut 

                - zápas musí být rozhodnut

                - čas každého proudloužení 2 min.

Oddechový čas - tým má nárok na 1 oddechový čas (v trvání 1 min.) v každé čtvrtině

Hrací míč - hraje se s míčem velikosti 5

Výška koše - hraje se na koše, které jsou ve výšce 3,05 m

Hráči - v zápise může být zapsáno 15 hráčů 

        - hráč může nastoupit pouze ve 2 čtvrtinách

        - v případě prodloužení může hráč nastoupit ve všech prodlouženích

        - hráč může dosáhnout maximálního počtu 5ti faulů, po 5. faulu následuje povinné  

          střídání hráče

        - hráč může dostat pouze 1 technickou chybu, po obdržení 2. technické chyby je  

          automaticky vyloučen a musí odejít do šaten

Tým - tým může dosáhnout 4 týmových faulů, každý další faul se trestá 2 trestnými hody

        - tým může hrát pouze osobní obranu

        - při jakémkoli náznaku hraní zóny budou odpískány 3 obranné vteřiny a útočícímu  

          družstvu je přidělen 1 trestný hod a vyhazování ze zámezí

V případě stejného počtu bodů v tabulce základní skupiny rozhoduje o pořadí vzájemný zápas, rozdíl skóre, více vstřelených bodů. 

O tom co není obsaženo v pravidlech rozhoduje organizátor turnaje.

                                                                                               Organizátor BABY X MAS SNAKES CUP  2018

Official rules of tournament X-MAS SNAKES CUP 2018

Rules are official rules of ČAMB (Czech asociation of minibaskteball)

Game time - 4x 8 min. net time (time will be stopped in every interruption of play, free  

                    throws, time-out)

                 - match must have a winner

                 - over time lenght are 2 min.

Time-out - team could get 1 time-out in each period (lenght of time-out 1 min.)

Ball size - ball size vol. 5

Height of basket - basket is in the height 3,05 m

Players - in enrollment could be written only 15 players

            - player can play only in 2 quarters

            - player could play in every over time period

            - player can do only 5 fouls in match, after 5th foul he must rotate with next player and couldn't play in that match

            - player could get only one technical foul, after second technical foul, he must go to the locking room

Team - team could reach only 4 teams foul, after every other foul, second team is going to free throws

         - team could play only personal defence

         - at any hint of playing zones will be whistle 3 defence seconds, and ofensive team vil be shooting 1 free throw and get ball from out of bounds

In case of equal number of points in the table, the core group decides on the order of mutual match, score difference, more points scored.

About what is not contained in the rules decided by tournament organizer.

                                                                                                       Organizátor BABY X MAS SNAKES CUP  2018 

int(1)

Novinky

Kontaktujte nás

Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel šest a devět 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (Informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).

Rychlý kontakt

E-mail: info@BKSnakes.cz
Stránky: admin@BKSnakes.cz

Kontaktní osoba

Petr HÁLA
Mobil: 736 660 430
E-mail: Petr.Hala@BKSnakes.cz 

Kde nás najdete?

Partneři

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Moravskoslezský kraj

Ostrava

Ostrava-Jih

Ostrava-Poruba

Orlová

Gerych

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových

CZ.BASKETBALL

Nadace ČEZ

Národní sportovní agentura

ARDON

ACORY

Ozana

Nadace OKD

ArcelorMittal

 

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY