O turnaji / About tournament

       Po prvním ročníku našeho - vašeho turnaje X MAS SNAKES CUP 2015  jsme si slíbili, že v roce příštím, tedy v roce 2016 uspořádáme 2. ročník turnaje pro hráče ročníku 2004 a mladší a všichni jsme se na to těšili už druhý den po skončení turnaje s pořadovým číslem 1. A jak jsme si se skvělými pořadateli z řad rodičů hráčů ročníku 2004, našim kamarádem a trenérem Lukášem Peterem a především mou ve vztahu k basketbalu pološílenou rodinou (nezaměňovat s tím co se o nás říká, že jsme pro basketbal zapálení) slíbili, tak jsme i udělali. 2. ročník byl ještě lepší jak z hlediska obsazení turnaje TOP týmy kategorie U13 z ČR i okolních zemí jako jsou Polsko, Slovensko, Maďarsko, Německo, tak i veškerým poskytnutým servisem v zázemí turnaje. Prostě opět všichni byli skvělí. A pak to najednou vypadalo, že 3. ročník nebude, protože někteří lidé, kteří ke sportu nemají žádný vztah nám zkazili dojem z celého turnaje těsně po jeho skončení. Takže zhruba 14 dnů jsem byl přesvědčen, že 3. ročník nebude, nebo jej bude pořádat někdo jiný. A po těch 14 dnech to vše zlé opadlo, rozleželo se a hlavně jsem si uvědomil, že by bylo škoda ztratit tak skvělý tým pořadatelů a hlavně lidí, jakým jsou rodiče hráčů 2004 z našeho A týmu BK Snakes Ostrava. Takže ten náš 3. roční bude zase trochu jiný a to z důvodu, že jej uděláme nejen skvělý pro hráče, trenéry a všechny návštěvníky, ale výrazně i pro nás, kteří se na turnaji podílíme organizačně a stojínás to nemalé úsilí. 

A čeho chceme pořádáním 3. ročníku turnaje m.j. dosáhnout ?   

- Chceme navázat na předchozí 2. ročníky turnaje a pokračovat v tradici těchto předvánočních turnajů pro TOP týmy svých kategorií z celé Evropy.

- Chceme se zaměřit na kvalitu a ne kvantitu ve vztahu k počtu účastnických týmů a odehraných zápasů.

- Chceme docílit toho, aby se hráči a trenéři k nám do Ostravy na Snakes rádi vraceli.

- Chceme potvrdit, že udělení podpory našemu turnaji od FIBA EUROPE nebylo jen náhodné. 

- Chceme kvalitou pořádaného turnaje oslovit případného generálního sponzora, kdy v současné době bychom bez podpory Statutárního města Ostravy nemohli turnaj pořádat na tak vysoké úrovni s tak nízkými náklady  pro účastníky turnaje.

A co říci závěrem ?

Tak jako v letech předchozích se těšíme na všechny účastníky z řad sportovců, trenérů, rodičů a fanoušků.

Z pozice hlavního organizátora

Kamil Vašťák st.

       After first year our - your tournament X MAS SNAKES CUP 2015 we promised you that in the next year, so in the 2016 we will make second year of the tournament for players 2004 and younger and everybody looked forward after 2 days after the end of first year. And how are we with the great organizers of the parents of players 2004, with our friend and coach Lukáš Peter and especially in relation to basketball with a semi-detached family as we promised, that we made. Second year of the tournament was better, when teams was TOP teams in category U13 from CZE and other neighbour countries as Poland, Slovakia, Hungary, Deutschland, and all services was better too. Everybody was the best. And then suddenly it looked like the 3rd year will not be, because some people who have no relationship to sport have spoiled us the impression of the tournament just after its end. So, for about 14 days, I was convinced that the third year will not be, or will be held by someone else. And after all 14 days, all this has gone wrong, it was different and I realized that it would be a pity to lose such a great team of organizers and especially people like the 2004 Parents' Players from our A Team BK Snakes Ostrava. So our 3 rd year will be a bit different because we will not only make it great for players, coaches and all visitors, but also for us who are involved in the tournament and are making a lot of effort.

And what do we want to achieve by organizing the 3rd year of the tournament?

- We want to build on the previous 2 years of the tournament and continue the tradition of these pre-christmas tournaments for TOP teams of their categories across Europe.

- We want to focus on quality and not quantity in relation to the number of participating teams and matches.

- We want to get players and coaches to come back to Ostrava for Snakes.

- We want to confirm that the promotion of our FIBA EUROPE tournament was not just random.

- We want the quality of the tournament to address any general sponsor, where at the moment we would not be able to organize the tournament at such a high level with the so low costs for the tournament participants without the support of the Statutory City of Ostrava.

And what to say in the end ?

As in the previous years, we look forward to all athletes, coaches, parents and fans.

From position as the main organizer

Kamil Vašťák sr.

int(1)

Novinky

Kontaktujte nás

Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel jedenáct a sedmnáct 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (Informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).

Rychlý kontakt

E-mail: info@BKSnakes.cz
Stránky: admin@BKSnakes.cz

Kontaktní osoba

Petr HÁLA
Mobil: 736 660 430
E-mail: Petr.Hala@BKSnakes.cz 

Kde nás najdete?

Partneři

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Moravskoslezský kraj

Ostrava

Ostrava-Jih

Ostrava-Poruba

Orlová

Gerych

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových

CZ.BASKETBALL

Nadace ČEZ

Národní sportovní agentura

ARDON

ACORY

Ozana

Nadace OKD

ArcelorMittal

 

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY