Pravidla / Rules

Oficiální pravidla turnaje X-MAS SNAKES CUP 2017

Hraje se dle pravidel FIBA / ČBF  - určených pro U14

Hrací doba - 4x 10 min. čistý čas (čas se zastavuje při každém přerušení hry, trestných hodech, odechových časech)

                - zápas musí být rozhodnut

                - čas každého proudloužení 2 min.

Oddechový čas - tým má nárok na 1 oddechový čas (v trvání 1 min.) v každé čtvrtině

Hrací míč - hraje se s míčem velikosti 7

Výška koše - hraje se na koše, které jsou ve výšce 3,05 m

Hráči - v zápise může být zapsáno 15 hráčů 

        - hráč může nastoupit pouze ve 3 čtvrtinách - pasarela

        - v případě prodloužení může hráč nastoupit ve všech prodlouženích

        - hráč může dosáhnout maximálního počtu 5ti faulů, po 5. faulu následuje povinné střídání hráče

        - hráč může dostat pouze 1 technickou chybu, po obdržení 2. technické chyby je automaticky vyloučen a musí odejít do šaten

Tým - tým může dosáhnout 4 týmových faulů, každý další faul se trestá 2 trestnými hody

V případě stejného počtu bodů v tabulce základní skupiny rozhoduje o pořadí vzájemný zápas, rozdíl skóre, více vstřelených bodů.

O tom co není obsaženo v pravidlech rozhoduje organizátor turnaje.

Official rules of tournament X-MAS SNAKES CUP 2017

Rules are official rules of FIBA /ČBF - category U14

Game time - 4x 10 min. net time (time will be stopped in every interruption of play, free throws, time-out)

                 - match must have a winner

                 - over time lenght are 2 min.

Time-out - team could get 1 time-out in each period (lenght of time-out 1 min.)

Ball size - ball size vol. 7

Height of basket - basket is in the height 3,05 m

Players - in enrollment could be written only 15 players

            - player can play only in 3 quarters - psarrela

            - player could play in every over time period

            - player can do only 5 fouls in match, after 5th foul he must rotate with next player and couldn't play in that match

            - player could get only one technical foul, after second technical foul, he must go to the locking room

Team - team could reach only 4 teams foul, after every other foul, second team is going to free throws

In case of equal number of points in the table, the core group decides on the order of mutual match, score difference, more points scored.

About what is not contained in the rules decided by tournament organizer.

                                                                                                        Organizátor X MAS SNAKES CUP  2017

Novinky

 • Upozornění

  21.9.2020

  Rodiče kteří doprovázejí hráče na trénink, doprovázejí hráče pouze ke vstupu do školy. Vstup do školy v době tréninků pouze po dohodě s trenérem a s rouškou.

  Opatření se také týká diváků kteří jdou na zápasy našich družstev - platí pro všechny družstva. Diváci musí dodržovat nařízení ministerstva zdravotnictví - všichni diváci musí mít roušky, musí dodržovat mezi sebou minimální vzdálenost dva metry, apod.

  Dále je zákaz vstupu diváku na palubovku nejen během přestávky během zápasu, ale i před nebo po zápase. Palubovka na hale ZŠ Dvorského je opravena a proveden nový nátěr palubovky.

 • Potvrzení

  26.9.2019

  Formulář k vyplnění o úhradě členského příspěvku.

Kontaktujte nás

Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel devatenáct a devět 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (Informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).

Rychlý kontakt

E-mail: info@BKSnakes.cz
Stránky: admin@BKSnakes.cz

Kontaktní osoba

Petr HÁLA
Mobil: 736 660 430
E-mail: Petr.Hala@BKSnakes.cz 

Kde nás najdete?

Partneři

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Moravskoslezský kraj

Ostrava

Ostrava-Jih

Ostrava-Poruba

Orlová

Gerych

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových

Česká Basketbalová Federace

ARDON

Facebook

ACORY

Ozana

ArcelorMittal

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY